© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Halil İbrahim Yılmaz: Başlangıçlar Kenti Başkent İçin Çalışmak

Halil İbrahim Yılmaz: Başlangıçlar Kenti Başkent İçin Çalışmak

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şehrin kalkınması için ürettikleri çözümleri ve gençleri aktif vatandaşlık bilincine teşvik için yürüttükleri çalışmaları aktarıyor. 

Öncelikle kendinizi biraz tanıtır mısınız?

1975 yılında Rize’nin Kendirli kasabasında doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Rize’de tamamladıktan sonra, yükseköğretimim için Sivas’a geldim, sonra Ankara’yla yollarımız kesişti. Ankara’da doğmamış olabilirim ama bu şehirde yaşıyor ve bu şehirde ekmeğimi kazanıyorum. Dolayısıyla bu şehrin kültürden sanata, ticaretten sanayiye kadar her alanda gelişmesi beni de tüm Ankaralılar kadar ilgilendiriyor. 2019’da iki yüz otuz dört delegenin katıldığı Ankara Kent Konseyi seçiminde iki yüz otuz üç oy alarak Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı seçildim. Ankara Ticaret Odasında ise yönetime geldiğimiz günden itibaren Ankara’yı dert edindik kendimize. Kısacası Türkiye’nin cumhuriyetle özdeşleşmiş başkenti olan Ankara’da, toplumun bütün kesimlerini ortak akıl ve dayanışma kültürü ile kent için emek verir hâle getirme hedefiyle çalışmalara devam eden bir başkent sevdalısıyım.

Kent konseyinin kuruluş amaçları ve ilkeleri nelerdir?

Kent konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi uyarınca çıkarılan bir yönetmeliğe göre kurulmakta ve çalışmalarını sürdürmektedir. Kent konseylerinin üç temel görevi bulunuyor. Bunlar özetle; sürdürülebilir kalkınma sürecinde kentin hemşerilik hukukunu ilgilendiren konularda katılımcı bir yaklaşımla ortak akıl oluşturmak, katılımcı şeffaf ve hesap verilebilir yerel yönetim sürecinin gelişmesine katkıda bulunmak ve kentin kamusal niteliğinin korunması için katılım ve müzakere süreçlerinin altyapısını kurmak. Ankara Kent Konseyi olarak bu çerçevede yaptığımız çalışmalarda gerek yürütme kurulu gerekse bu kurulun çalışmalarına yön veren meclis ve çalışma gruplarımızla kentimizde yaşayan her bir bireyin görüş, öneri ve beklentilerini dikkate alarak harekete geçmeye, adım atmaya gayret gösteriyoruz. Bu kentte yaşayan her hemşerimizin görüş ve önerilerine, her canlının hakkına saygı duyuyoruz. Birlik ve beraberliğin, ortak aklın, ortak hareketin önemine inanıyoruz.

Ankara Kent Konseyi Başkanı olarak yürüttüğünüz çalışmalar neler? Bu çalışmaların başkente katkısını kısaca anlatır mısınız?

Anadolu’nun kalbi, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti, kökleri tarihin derinlerine uzanan Ankara, onlarca medeniyetin doğmasına sahne olan bir kent olarak bugün de örnek bir şehir olmaya devam ediyor. Ankaramızın geçmişi de birlik ve beraberliğin hem duygu hem de eylem olarak en üst düzeyde sergilendiği sayısız örneklerle dolu. Bizler de böylesine kadim bir şehrin kent konseyinde görev üstlenmiş olmanın gururu ve sorumluluğuyla adımlarımızı atıyor; büyümeye, gelişmeye, hikâyesini, tarihini zenginleştirmeye devam eden Ankara’nın dünyada hak ettiği yere taşınmasına katkıda bulunuyoruz. Kent konseyi olarak tüm bileşenlerimiz ve çalışma gruplarımızla kenti ilgilendiren her konuda ortak aklın ortaya konması için çalışıyoruz. Demokratik bir düzlemde, kentlilerin tümünün yönetimde söz hakkı olduğunu bilerek hareket etmelerine olanak tanıyoruz. 

“Başkentimiz için en iyisini hayal ve umut ederek yol alıyoruz.”

Başkentimizin, demokrasinin merkezi olma vasfını devam ettirmesi için kentimiz Ankara’ya duyduğumuz sevgiyle, Ankara Kent Konseyi çatısı altında, Ankara’ya gönül verenlerle en iyisini hayal ve umut ederek yol alıyoruz. Ankara Kent Konseyi olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine, bisiklet ve iklim eylem planları, yeşil alanlar, afet risk yönetimleri, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı ile başlayan cumhuriyetimizin kuruluşuna ilişkin önemli yıldönümü etkinlikleri gibi konularda tavsiye kararları ilettik. Bu kararlar, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile onaylandı. 

“Sürdürülebilir kalkınma için tüm kesimlerin kucaklanması esas.”

Ankara’nın sürdürülebilir kalkınması için neler yapılmalıdır?

Sürdürülebilir kalkınma başlığı literatürde herkesin temel ihtiyaçları ve beklentilerinin karşılanmasına imkân vermeyi içeren bir kalkınma anlayışı olarak geçiyor. Ankara’nın sürdürülebilir kalkınması söz konusu olduğunda bu şehirde yaşayan yediden yetmişe her kesimin kucaklandığı, onların ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap veren bir yapıdan bahsetmek gerekir. Bunun en iyi karşılığını ise Ankara Kent Konseyi oluşturuyor. Konsey olarak bünyemizdeki meclislerle şehrimizin hemen hemen tüm kesimlerinin beklentilerini öğrenme, sesini duyma, duyurma imkânına sahip oluyoruz. Örneğin; Bisiklet Meclisimizin beklentilerini öğrenip, taleplerini dile getirirken bu kapsamda çevre için adım atmış oluyoruz. Demokrasinin işlediği bu sistem, ister istemez insan refahına ve sürdürülebilir kalkınmaya hizmet ediyor. Bir kentin, kentin asıl sahiplerinden beslenmesi, bu kaynakların yaratıcılığının ortaya konulabilmesi hem sosyal ve kültürel alt yapıyı güçlendiriyor hem de kent ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Ankara Kent Konseyinin oluşturduğu katılımcı iklim, sürdürülebilir kalkınma açısından bir model oluştururken kentin marka değerinin artmasına da katkı sağlıyor. 

“Geleceğimizi gençlerimizin ufku belirleyecek.”

Başkentin geleceği üzerine ve kentin önemli konularına dikkat çekmek için gençlerle yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir?

Öncelikle şunu vurgulamak gerekir ki Ankara’da da, Türkiye genelinde de geleceğimizi gençlerimizin ufku belirleyecek. Bu nedenle gençlere kulak vermeyi özellikle önemsiyoruz ve Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisinin çalışmalarında kolaylaştırıcı rol üstlenmekten dolayı mutluyuz. Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi, katılım dinamiklerine yeni bir soluk kazandırdı.  Gençlerimiz sadece genç ve dinamik değil, aynı zamanda üretken. Bu üretkenliği kent yönetimine nasıl entegre edebileceğimiz üzerine çalışmalar sürdürüyoruz. Türkiye’de ilk defa bir yerel idarenin gençlik politikası –Ankara yerel gençlik eylem planı- gençler tarafından hazırlanıyor. Bu plan; toplumun tüm kesimlerini ve tüm farklılıkları sürece dâhil edilerek kentin gençlik politikasını belirlemeyi amaçlıyor. Başkentimizin Gençlik Meclisi, Ankara’nın genç akıllarını yine onların geleceği için bir araya getirmeye çalışıyor. Önümüzdeki süreçte Ankara’da gençlik alanında yapılacak her politika, etkinlik ve faaliyet gençler tarafından belirlenen çerçeve etrafında şekillenecek. “Üniversite Ankara’da okunur!” mottosunu “İş hayatı da Ankara’da yaşanır” hâline getireceğiz. Gençler üniversiteden sonra Ankara’yı terk etmeyecek. Okudukları şehir aynı zamanda doydukları, yaşadıkları, katma değer sağladıkları şehir olacak. 

Gençler için, aktif vatandaşlık bilinci doğrultusunda hareket etmelerine yönelik teşvikleriniz neler?

Aktif vatandaşlık, kentin tüm dinamiklerinde kendini var edebilen ve bu varlığı ile kente vizyon katan vatandaş olarak algılanmalıdır. Bu bağlamda Gençlik Meclisimizin özgürce attığı her adım, eleştirel düzeyde kalmayacak uygulanabilir çözümler üretmelerine olanak sağlayacaktır. Bu yüzden ilk teşvikimiz özgürlük. Aktif yurttaş, katılım araçlarına sahip olmadığında pasif bir birey haline gelmektedir. 21. yüzyılın en etkili katılım aracı kent konseyidir. Kent konseylerinin varlık amacı, aktif vatandaşlık bilincinin kurumsallaşmasını ve her bireyin kent denetmeni olarak sürece katılmasını sağlamaktır. Bu amaçla konseyimiz bünyesinde bulunan Gençlik Meclisimizdeki ve kentteki gençlerin çağın ruhuna uygun, zihinsel, fikirsel ve somut çıktılı üretim yaparak kent yönetimine katkı sunmasını herkesin desteklemesi gerekmektedir.

Orman yangınlarına nasıl çözümler üretilebilir? Bu konuda nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?

Özellikle son yıllarda yaşanan orman yangınları bizleri derinden üzdü. Keşke daha fazla şey yapabilsek ama iklim krizine karşı daha bilinçli olmadığımız sürece orman yangınları da, seller de, diğer doğal afetler de bitmeyecek. Biz Ankara Kent Konseyi olarak bu felaketlere yönelik farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. İnsanların bilinçlenmesine yönelik olarak sürdürdüğümüz çalışmalarda; sıfır atık, geri dönüşüm, ağaçlandırma, temizlik gibi onlarca etkinlik de yer alıyor. Bünyemizde kurulan BAŞÇİM Çevre ve İklim Meclisimiz özellikle iklim değişikliği konusunda toplumu bilinçlendirmek üzerine önemli çalışmalar yürütmekte ve bu alanlarda tavsiye kararlarını Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunmaktadır. Türkiye’de ilk defa EKOİKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuar’ını gerçekleştirdik. Bu zirveye Türkiye’deki kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşların yanı sıra Ankara Kent Konseyinin tüm bileşenleri de katkı sağladı. 

Yakın gelecekteki planlarınız ve hedefleriniz neler?

Ankara’yı eski özlenen haline; sanatın, kültürün, edebiyatın başkenti haline getirmek için sürdürdüğümüz çalışmalara daha büyük azimle devam edeceğiz. Ankara’yı yeniden markalayacağız. Marka değerini arttıracak, kentlilerle birlikte sürdürülebilir bir başkent yaratacağız. Enerjimiz, isteğimiz, azmimiz Ankara için çalışmak.

Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.