© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Uranüs Boğa Burcuna Geçiyor

Uranüs Boğa Burcuna Geçiyor

Uranüs, 15 Mayıs 2018 itibariyle Boğa burcuna geçtikten sonra 7 Kasım 2018 – 6 Mart 2019 arasında retro etkisi nedeniyle tekrar Koç Burcu’na dönse de Temmuz 2025’e kadar Boğa burcunda kalıyor.

Bu geçişin genel ve burçlara göre etkisine gelince…

Boğa, maddi ve manevi değerlere sahip çıkmayı, elimizde olan kaynakları biriktirmeyi, iyi kullanmayı ve geliştirmeyi, kaliteli tüketim alışkanlıklarını, klasik zevkleri, rahat ve konforlu bir hayat standardını, tutarlı ve tutucu bir yaşam tarzını, dünyevi düzenin devamlılığını sağlayacak kontrol sistemlerini temsil eder…

Uranüs, Boğa’dan geçerken, hayatlarımızın maddi ve manevi anlamda değişmez gibi görünen sınırlarını, değerlerini, kurgularını ve işlevini yitirmeye başladığı için baskıcı ve yararsız olan dünyevi ve manevi kontrol sistemlerini değişime uğratacaktır.

Biz kalıcılığın güvenli olduğunu düşünürüz… Oysa değişim sürekliliğin tek güvencesidir.

İnsan çoğu kez, düzenin bozulmasına dair duyduğu korku ile yaptığı seçimler yüzünden, sorunların daha da derinleşmesine, çözümsüzlüğün artmasına yol açar. O zaman da radikal değişimler zorunlu hale gelir.

O zaman bu kadar rahatına düşkün, atıl, tutucu, değişime karşı ürkek, sorgulamaktan uzak olduğumuz için, pişmanlık duyarız. O güne dek suçladığımız kişilerin ve olayların ötesinde, maddi ve manevi değerlerimiz adına sorumluk almayanın, korunmak adına koruyuculuk görevini ihmal edenin, güvende ve saygın kalmak adına, öz değerlerini ve samimiyetini kaybedenin biz olduğumuzu görürüz.

Öngörülemezlik” her şeyi kontrol etmek ve kendi sınırlı algısı çerçevesinde sürdürmek isteyen insan zihni tarafından, tehlike gibi algılanır. Oysa, insanın kendi içinde, sahip olduğu yetenekler ve nitelikler hazinesinde de, şimdi öngöremediği nice güzellik vardır. Boğa’ya giren Uranüs’ün bunları tetikleyip, ortaya dökmesi dileğiyle…

Peki Uranüs’ün Boğa’daki yolculuğu burçlara nasıl edecek?

Koç

Uranüs’ ün ikinci evdeki transiti para durumunuzla ilgilidir. Uranüs’ün etkisi altında para durumunuzda önemli değişiklikler olur. Özel doğum haritanızda ikinci eviniz ve içinde bulunan yıldızların konumu ve oluşturduğu açılar sonucun olumlu veya olumsuz olmasında etkendir. Olumlu etkiler altında iseniz maddi olanaklara kavuşma şansını yakalarken, olumsuz etki altında riske girer, ağır parasal kayıplar yaşarsınız. Uranüs’ün bu evdeki etkisi ani kazanç ve kayıplar olarak yaşanır. Parayı kullanış şekliniz ve maddeye bakış açınız değişir.

Boğa

Uranüs’ün birinci eve geçişiyle içinizde güçlü özgürlük isteği uyanmaya başlar. Oluşan enerjinin etkisiyle çekiciliğinizde artış olurken, değişik heyecanlar peşinde koşarsınız. Etrafınız tarafından anlaşılması güç, daldan dala konan, arayış içinde olan biri olarak tanımlanırsınız. Bu etki altında davranışlarınız ve görünüşünüz aslında bilinçaltınızda saklı kimliğinizin yansımasıdır. Ne yapacağınızı önceden kestirmek son derece zordur. Etkisini hafifletmek istiyorsanız gerçekçi yaklaşımlar ile değişimi kabul etmeli, özgür iradenizin sesine kulak vererek hareket etmeli, kararlarınızı değiştirmemelisiniz. Uranüs’ün bu evdeki etkisi irade gücünüzü artırarak, kişiliğinize uygun kararlar ile hayatınıza yön vermenizi sağlar.

İkizler

Uranüs’ün on ikinci evdeki transiti en önemli geçiş evrelerinden biridir. Uranüs’ün etkisi altında zihin karışıklığı ve yanlış hareketler söz konusu olabilir. İç duygu ve hislerinizdeki artış nedeniyle bu dönemde istek ve arzularınızda önemli değişiklikler olur. Hayatınızda gizlilik içeren ilişkiler yer alabilir. Doğum haritanızda olumsuz etkenler var ise karamsarlık oluşabilir, sinirsel gerilim sonucu yaşanan sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Sorunlar genellikle fiziksel olmaktan çok, düşünce gücü ile ortaya çıkan rahatsızlıklar olacaktır. Yaşanan sorunun niteliği altıncı evde ve on ikinci evde yer alan burç ve planetlerin konumu ile anlaşılabilir. Transit Uranüs’ün bu konumu gizli düşmanlıkları açığa çıkarabilir. Bu dönemde yalnızlık hissi ve karışık düşüncelerle savaşmanız ve gizli düşmanlıklar konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Sosyal değerlere uygun hareket etmeniz ve sakin bir hayat sürmeniz etkisini hafifletecektir.

Yengeç

Transit Uranüs on birinci eve girdiğinde geleceğe yönelik planlarınızda ve sosyal çevrenizde önemli değişiklikler olur. Değişen düşünce tarzınızla evrensel konuları ve ilkeleri kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bu dönemde edindiğiniz arkadaş ve dostlarınız, sizi ruhsal ve zihinsel yönden canlandıran, sıradan olmayan özel kişilerdir. Uranüs’ün etkisi altında insancıl ve bilimsel amaçlar için çalışan gruplara katılabilir, mistik kuruluşlara üye olabilirsiniz. Doğum haritanızda olumlu etkenler var ise transit Uranüs’ün bu konumu mesleki hayallerinize ulaşmanıza yardım edecektir. Zorlayıcı açılar söz konusu ise, önünüze engeller çıkacak ve mesleki ideallerinizde değişiklikler olacaktır. Yine zorlayıcı transit Uranüs etkisinde arkadaşlarınız güvenilmez kişiler olurken, onlar tarafından yaratılan üzüntü verici olaylar ve kayıplar yaşayabilirsiniz. Olumsuz Uranüs etkisinde sosyal ilişkileriniz ise toplum tarafından kabul edilmeyecek düzeyde olabilir.

Aslan

Uranüs’ün onuncu evdeki transit etkisini iş hayatınızda hissedersiniz. Yaşadığınız olaylar ve karşılaştığınız kişiler iş hayatınızda ve toplumdaki yerinizde önemli değişikliklere neden olur. Uranüs’ün etkisi altında saygınlık kazanabileceğiniz gibi, skandallara karışarak gözden de düşebilirsiniz. Doğum haritanızdaki yıldız konumları ve oluşturdukları açılar etkinin olumlu veya olumsuz olmasında önemli faktörlerdir. Aslında olumlu etkili durumlarda atılımlar için favori bir konumdur. Kişiyi popüler yapabilir. Zararlı etkisini hafifletmek için işte risk almamalı, ani değişikliklerden ve kararlardan kaçınmalısınız. Hırs ve tutkuyla hareket ettiğinizde sonuç yıkım olacak, sosyal konumunuz bundan olumsuz etkilenecektir. Transit Uranüs etkisinde kazanılan kariyer ve başarı bir süre sonra yok olabilir.

Başak

Dokuzuncu evde hareket eden transit Uranüs ideallerinizi, inançlarınızı ve düşünce gücünüzü güçlendirerek hayata bakış açınızı değiştirir. Bu dönemde yaşamın gerçek amacını öğrenmeye çalışır, felsefi çalışmalara ilgi duyar, doğa üstü konularla ilgilenirsiniz. Bilinmeyen geçmiş, uzak ülkeler ve ütopik gelecek zihninizi fazlasıyla meşgul eder. Bu etki altında karşınıza çıkan kişiler ve yaşadığınız olaylar yeni çıkış yolları bulmanıza ve aydınlanmanıza yardımcı olacaktır. Bu dönemde ani kararlar ile yolculuğa çıkabilir, eğitim amaçlı geziler yapabilir, kendinizi geliştirecek olanaklardan yararlanabilirsiniz. Olumsuz etki altında hukuksal konularda sorunlar ile karşılaşabilir, eşinizin ailesi ile olan ilişkilerinizde sorun ve anlaşmazlık yaşayabilir, ütopik düşünceleriniz nedeniyle toplum dışına itilebilirsiniz.

Terazi

Uranüs’ün sekizinci evdeki transiti ortaklaşa kazançlar, vergiler, miras, alacak-verecek ilişkilerinde ve parasal konularda sorunlara neden olabilir. Bu dönemi beklenmedik kazanç ve kayıpların yaşanacağı bir dönem olarak düşünebilirsiniz. Sekizinci evin aldığı etkiler doğum haritanızda olumlu ise hisseli paralardan, ortaklaşa çalışmalardan ve miras gibi konulardan kazanç elde edersiniz. Etkileşim olumsuz ise eşinizin veya ortağınızın neden olacağı ağır parasal kayıplar, ortaklaşa çalışmalarda ve miras gibi konularda sorunlar yaşarsınız. Bu dönemi ortaklaşa çalışmalarda son derece dikkatli olmanızın gerektiği bir zaman dilimi olarak düşünebilirsiniz. Uranüs’ün etkisi altında spiritüel ve ruhsal konulara ilgi duyabilirsiniz. Cinsel arzu ve isteklerinizde belirgin bir değişiklik olur. Yaşadığınız her ne ise transit Uranüs başkalarına olan güveninizi sarsıcı ve zorlayıcı etki oluşturacaktır. Etkisini hafifletmenin yolu; önlemci hareket etmektir.

Akrep

Uranüs ün yedinci evdeki transiti yakın ilişkilerde zorlayıcı ve üzüntü verici duygusal sorunlara neden olabilir. Evlilik ve ortaklık ilişkilerinizde beklentileriniz değiştiği için sorunlar ortaya çıkabilir. Yürümeyen ilişkiler bu etki altında ve transit Mars tarafından da desteklenirse bitebilir. Bu dönemde karşınızda bulunan kişinin duygu ve düşüncelerini anlamakta güçlük çeker, bazı durumlara artık tahammül edemez, isyan bayrağınızı çekersiniz. Sonuç anlaşmazlık ve ayrılık olacaktır. Ayrılıktan söz ederken illa boşanma şart değildir. Eşlerden biri işi veya başka nedenlerle yuvadan uzaklaşır, araya soğukluk girer. Sonuç yine ayrılık veya ayrı yaşamaktır. Ya da şiddetli yaşanan tartışmalar ve anlaşmazlıklar sonucu eşler mutluluğu dışarıda aramaya başlar. Bunların hiçbiri olmasa bile aralarındaki cinsel çekimde olan azalma ve isteksizlik sonucu aynı çatı altında yaşanan iki ayrı hayat, sonuç yine ayrılık. Her ne şekilde olursa olsun transit Uranüs yedinci evinizden geçip gittiğinde ilişkiniz asla eskisi gibi olmayacaktır. Evlilikte durum her zaman böyle olmayabilir. Doğum haritanızda yedinci evde olumlu bir planet varsa, etkileşim olduğunda başka olumlu bir planetin transiti etkiyi hafifletiyorsa büyük bir sorun yaşanmaz. Ortak çalışmalarda da durum farklı değildir. Uranüs etkisinde ayrılık kaçınılmaz olacaktır.

Yay

Transit Uranüs’ün altıncı evdeki etkisini çalışma ortamındaki ilişkilerinizde ve sağlığınızı ilgilendiren konularda hissedersiniz. Uranüs’ün etkisi altında iş ortamındaki ilişkilerinizde ve iş yerinizde ani değişiklikler ortaya çıkarak sizi zorlar. İş hayatınızda, görev ve sorumluluklarınızda değişiklikler söz konusudur. Bu etki altında yanınızda çalışan kişilerle ve sizden üst konumda bulunanlar ile ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Sıkıntı verici durumlar ortaya çıkabilir (işten ani ayrılmalar ve anlaşmazlıklar gibi). Çoğunlukla ortaya çıkan sağlık sorunları sinirsel gerilim sonucudur. Yaşanan sorunlar Uranüs’ün etkisi altında yanlış uygulanan tedavi sonucu kronik sağlık sorununa dönüşebilir. Altıncı evde olumsuz etki yapan planet varsa veya transit Uranüs doğum haritasındaki planetler ile zorlayıcı açı oluşturuyorsa ruhsal sıkıntılara yol açabilir. Alerji türü sorunlar ve nedeni bilinmeyen rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Oğlak

Uranüs’ün beşinci evdeki transiti aşk hayatınızı ve toplumsal ilişkilerinizi etkiler. Transit Uranüs’ün etkisi altında sosyal olmayan davranışlara, sağlığınızı olumsuz etkileyecek heyecanlara ve zevklere eğilim olabilir. Eğlence anlayışınız değişir, duygusal hayatınızda ilişkilerinizin biri biterken diğeri başlar. Bu güne kadar farkında olmadığınız duygu, düşünce, istek ve arzular Uranüs’ün etkisiyle hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Aşk ve sevgi konusunda düşüncelerinizde önemli değişiklikler olur. Haritanızdaki yıldız etkileri olumlu ise, aradığınız duygusal doyumu yaşayabileceğiniz ilişkiler kurarak mutlu olursunuz. Yaratıcılık isteyen çalışmalarda ve sanatsal faaliyetlerde birden üne kavuşur, adınızı duyurursunuz. Olumsuz yıldız etkileri varsa evlilikte sadakatsizlik ve ilişkilerinizde hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Hatalı davranışlar sonucu yaşanan duygusal ayrılıklar acı verici olabilir. Olaylar sosyal konumunuzu olumsuz etkileyebilir. Riskli yatırımlar ve kumar türü şans oyunları parasal kayıplara neden olabilir. Yine olumsuz etki altında çocuklarınızla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Etkisini hafifletmenin yolu; toplumun değer yargılarını göz önünde bulundurmak ve riskli konulardan mümkün olduğunca uzak durmak olabilir.

Kova

Transit Uranüs dördüncü ev çizgisine geçiş yaptığında ev ve aile ile ilgili konularda önemli değişiklikler olur. Uranüs’ün etkisi altında oturduğunuz evi ve şehri değiştirebilir, aile ilişkilerinde köklü değişiklikler yaşayabilirsiniz. Bu transit gençlik yıllarında yaşanıyorsa aniden aileden ayrılma ve uzaklaşma söz konusudur. Birçok genç bu etki altında ya evlenir (her ne kadar yanlış bir seçim olsa da) ya ailesinden uzak bir yere eğitim veya çalışma amaçlı gidebilir ya da aile ile şiddetli çatışma içine girebilir. Etkisini hafifletmenin yolu kozmik güçler tarafından sunulan her ne ise onu kabul etmektir. Yaşanan olaylar ev ve aile kadar iş hayatınızı da etkileyecektir. Yaşadığınız yer kadar işiniz veya mesleğinizle ilgili değişimler de ortaya çıkabilir. Orta yaşlarda yaşanan bu transit çoğunlukla aile içi anlaşmazlıklara ve yer değişikliklerine neden olur. Uranüs’ün dördüncü evdeki transitini her bakımdan zorlanacağınız bir dönem olarak düşünebilirsiniz. Bazı durumlarda yaşanılan yerin ve aile ilişkilerinde olan değişikliklerin kabulü ile etkisi hafifletilebilir.

Balık

Uranüs’ün üçüncü evdeki transiti yakın çevre ve kardeş ilişkileriniz ve eğitimle ilgilidir. Uranüs’ün etkisiyle ilişkilerinizi farklı boyutlara taşır, değişen beklentileriniz nedeniyle sorun yaşarsınız. Uranüs’ün bu konumu iletişim ve eğitim konusunda kendinizi ifade etmenizi kolaylaştırır, ilişkilerinize hareketlilik getirir. Yazarlar ve ozanlar için olumlu bir transittir. Aldıkları etkiyle güzel eserler çıkarabilirler. Bu dönemde düşünceleriniz değişken, zihinsel aktiviteleriniz yüksektir.

Yazar Hakkında /

Yazarımızın kısa özgeçmişi çok yakında burada, sayfamızda olacaktır.

Yorum Bırakın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.